ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Güncelleme Tarihi: 01.10.2018

1. KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitede sunulan hizmetler ŞANSLI BEBE GIDA TEKSTİL EĞİTİM TURİZM İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ. & BEBEK YAŞAM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (bundan böyle kısaca “ ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve WEB SİTE’sinin yasal sahibi ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerine yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, bu SİTE’de yer alan veya alcak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

2. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme");www.bebekyasam.com, Yakuplu – Beysan San. Sitesi Birlik Cad. No:10/4 M.C. İş Merkezi Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde bulunan ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ÜRÜNLERİ XXX ( “ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM” ) ile; www.bebekyasam.com‘a aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye'nin ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

3. TANIMLAR

SİTE: ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 

Üye : ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişisidir. İşbu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlikleri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

Alıcı : SİTE’den ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Kullanıcı : ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Link : SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriği veya başka bir web sitesinden SİTE’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İçerik: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görseli yazından ve işitsel imgelerdir.

Kişisel Bilgi : Üyenin veya alıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saat, vs. bilgilerdir.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi : Üyeler’in SİTE üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve SİTE üzerinden WEB SİTESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN METNİN YER ALDIĞI LİNKİ EKLEYİN linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sekmesi : Üye’nin SİTE’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler : Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yaralanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

4. HİZMETİN KAPSAMI

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’a ait www.bebekyasam.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM adına ayıpsız olarak teslimidir. 

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM,  SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından belirlecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, SİTE’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir

5.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

5.3. Üye, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, SİTE’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin SİTE dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.4. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.5. SİTE’ye üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, SİTE’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya resmi makamlara iletebilecektir.

5.6. Üye'nin Hesabım Sekmesine erişmek ve SİTE üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin geriside kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılıklar olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi , hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

5.8. Üye, SİTE’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

    • SİTE’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

    • SİTE’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

    • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

5.9. Üye, SİTE’de yaptığı işlemleri ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’a maddi ve SİTE’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, SİTE’ye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.10. SİTE üzerinden, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlama amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve üyelerin kendi sorumluluğundadır. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

5.11. Kullanıcı ve üye, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri-giriş-çıkışlarının doğrulun veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM sorumlu değildir. 

5.12. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM , işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.13. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM çalışanlarının ve yöneticilerinin, sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

5.14. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.15. SİTE’nin veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup;  ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

6. GİZLİLİK

6.1. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, Üye'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN METNİN YER ALDIĞI LİNKİ EKLEYİN linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilir ve destek@bebekyasam.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.3. Üye tarafından SİTE’de beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

6.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

7.1. İşbu SİTE'nin sahibi ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM dur. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın ya da ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM hizmetlerini, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM bilgilerini ve ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın yazılı izni ile mümkündür.

7.2. “ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM” markası ve logosu ve SİTE’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, SİTE’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.3. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM; ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM hizmetleri, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM bilgileri, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM telif haklarına tâbi çalışmaları, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ticari markaları, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve SİTE’de yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla SİTE’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, SİTE’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM'nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11.3. Bildirim; ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

11.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. ŞANSLI BEBE  VE BEBEK YAŞAM, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.

11.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

12 (oniki) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.